ชื่อ - นามสกุล :นายไพฑูรย์ คร้ามพิมพ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :วิชาการ
ที่อยู่ :42 ม. 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี
Telephone :037295221
Email :