ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยลดา เขียนโพธิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งบประมาณ
ที่อยู่ :42 ม. 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี
Telephone :037295221
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งบประมาณ