ชื่อ - นามสกุล :นายสังคม อยู่คง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :วิชาการ
ที่อยู่ :42 หมู่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
Telephone :037295221
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์