ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรรณจนา แช่มสา
ตำแหน่ง :วิชาการ
หน้าที่หลัก :วิชาการ
ที่อยู่ : บ้านสร้าง
Telephone :037295221
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วิชาการ