ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนอ อนัญญพร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก : วิชาการ
ที่อยู่ :42 ม. 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี
Telephone :0864136342
Email :panor@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : วิชาการ