[x] ปิดหน้าต่างนี้

ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.214.184.250
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 112 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ภาพกิจกรรม
ลงเว็บ 5.jpg
 
ลงเว็บ 4.jpg
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมัน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงาน : นางเกษณี เทวาประดับ
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 1427    จำนวนการดาวน์โหลด : 417 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัย  นางเกษณี  เทวาประดับ
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ปีการศึกษา 2556

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา หลักการ แนวคิดทฤษฎีสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 3) ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  4) ปรับปรุงรูปแบบและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน โดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียน ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคคล ครอบครัว
ศิษย์เก่า ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการที่ร่วมกลุ่มภาคีเครือข่ายของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง การตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ใช้การอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลจากเอกสาร แบบบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์ เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัจจุบัน ปัญหา เกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จากการศึกษา ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิค บทความ นำไปใช้ในการวิจัยได้ 4 หัวข้อ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ส่วนประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 3 ส่วน 3)  ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ในเรื่อง
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องในระดับ 4.51 ความเป็นประโยชน์ในระดับ 4.32 ความเป็นไปได้ในระดับ 4.10 และความเหมาะสมในระดับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของเกณฑ์การประเมิน  พบว่า ทุกด้านของกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 4) ปรับปรุงรูปแบบและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ได้รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในด้านพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต และประชาสัมพันธ์พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพทุกด้านอยู่ในระดับมาก การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาครูผู้สอน และการเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 , 3.97 , 3.92 , 3.79 , 3.74 และ 3.72 ตามลำดับ


 

 ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 14/ก.ย./2557
      ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 14/ก.ย./2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sripard@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์/แฟกซ์ 037 - 295221 ติดต่อผู้ดูแลระบบ Email: Sripard@hotmail.com